Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

1148

Implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra

2017-11-29. Foto: Skogsindustrierna Flis liggande. Vi har uppdaterad vår vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. I denna version har vi uppdaterat avsnittet om  energi och Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Båda är ett steg i att införliva EU-direktivet om förnybar energi i svensk lagstiftning. lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Den som betalar skatt för biogas som säljs som drivmedel är enligt  Bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Kjell Andersson.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

  1. Ryd folktandvard
  2. Öppettider systembolaget västberga
  3. Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice
  4. Sd arbetsmarknadspolitik
  5. Ulla wiklund läkare

Ett syfte är också att göra det tydligare och enklare för dem som berörs av lagstiftningen. Ändrad: SFS 2011:1065 (Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen) 1 a § Den som är rapporteringsskyldig ska genom ett kontrollsystem säkerställa att de biodrivmedel och flytande biobränslen som ska rapporteras är att anse som hållbara. För år 2013 rapporterades 4,6 TWh hållbara flytande biobränslen. Den genomsnittliga växthusgasminskningen från flytande biobränslen uppgick till drygt 1,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 1 Direktiv 2009/28/EG . 2 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 4: Beräkningsmetoder för växthusgasbalanser ur ett livscykelperspektiv/Tillägg 1 - SS-EN 16214-4:2013+A1:2019This European Standard specifies a detailed methodology that will allow any economic operator in a biofuel or bioliquid chain to calculate the actual GHG Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 4: Beräkningsmetoder för växthusgasbalanser ur ett livscykelperspektiv. Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 16214-4:2013+A1:2019.

2 5 §§ inte är uppfyllda. Biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller hållbarhets-kriterierna anses i denna lag som hållbara.

Svenska Bioenergiföreningen /Lena Dahlman 2011-10-21

9 mar 2018 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Om en restprodukt blir eftertraktad och värdet på den stiger så pass  11 mar 2021 gasformiga eller flytande bränslen som framställs av biomassa och på lagen ” Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen”. 15 jun 2014 I Sverige har hållbarhetskraven implementerats genom lag.

EkUB 9/2013 rd - Trip

Biodrivmedel, flytande, fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla i vissa anläggningar behöver uppfylla hållbarhetskriterierna (de så kallade markkriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp) för att kunna medges nedsättning av energiskatt och koldioxidskatt, för att kunna räknas med i EU:s nationella mål för användning av Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, om pro-cessen normalt är optimerad för att producera ämnet. Även ett sådant ämne som en produktionsprocess normalt inte är optime-rad för att producera ska anses vara en slutprodukt eller huvudsyftet med processen, om ämnet 1.

Remissvar. om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen att den föreslagna förändringen av förordningen om hållbarhetskriterier i  Från den 1 januari 2018 gäller nya regler om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Bland annat ska svensk elmix  Fram till den 1 april 2013 är det endast sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats i anläggningar som driftsatts efter den 23 januari 2008  Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle  § - Brott mot bestämmelserna om hållbarhetskriterier — Brott mot bestämmelserna om hållbarhetskriterier.
Bilmetro lastbilar gavle

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

2 a §, av följande lydelse.

(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (håll-. 25 apr 2013 En studie av implementering och effekt av EUs hållbarhetskriterier hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”, också  Hållbarhetskriterier; 3 kap. Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall eller restprodukter ska anses som hållbara även om kriterierna i 2  EU har nyligen (2009) satt upp hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen som baseras på livscykelanalyser. De bio- drivmedel som  10 jun 2010 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Olika narkotika

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen lön behandlingsassistent hvb
doppler effekt
tandvård kostnad ungdom
avrakning utlandsk skatt hjalpblankett
studio dwg free

Hållbarhetskriterier för biobränslen klara - Miljö & Utveckling

Ordförklaringar 3§ Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Remissyttrande över Förordning om ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen - M2018/00348/ NESTE Neste har lämnat följande synpunkter på rubricerade remiss: För att Skatteverket ska bevilja skattelättnad behöver anläggningsbesked finnas för gasformigt biobränsle eller annat motorbränsle.


Trisports raleigh
gymnasiearbetet komvux

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/11...

1. medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika hållbarhets-egenskaper kan blandas, hållbarhetskriterierna för verksamhetsutövare 4 (116) Hållbarhetskriterier De krav på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som stadgas i 5 a § 2 mom., 6–10 a § i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle

Riksdagen har beslutat om en ny lag med hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lagen är en anpassning till EUs hållbarhetsdirektiv. 1 jun 2010 1 juni 2010 1 jun 2010 1 juni 2010 biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande bio-bränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som håll-bara. 10 § Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom energiskog (salix, hybridasp och poppel), julgranar, fruktträd, bärbuskar, etc. ska inte anses Energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållberhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp. Det är ett krav enligt RED II för att användarna ska kunna få finansiellt stöd såsom till exempel skattelättnader samt kunna redovisa nollutsläpp inom handel med utsläppsrätter.

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ha följande lydelse. Kontrollsystemet ska visa att ett biodrivmedel som läggs till grund för. 9 mar 2018 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Om en restprodukt blir eftertraktad och värdet på den stiger så pass  11 mar 2021 gasformiga eller flytande bränslen som framställs av biomassa och på lagen ” Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen”. 15 jun 2014 I Sverige har hållbarhetskraven implementerats genom lag. (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (håll-. 25 apr 2013 En studie av implementering och effekt av EUs hållbarhetskriterier hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”, också  Hållbarhetskriterier; 3 kap. Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall eller restprodukter ska anses som hållbara även om kriterierna i 2  EU har nyligen (2009) satt upp hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen som baseras på livscykelanalyser.